Kedves Barátunk, Ismerősünk, velünk Rokonszenvezők!

Közel 12 évesek lettünk, és talán már Ön is találkozott velünk valamilyen formában: valamely kiállításunk, rendezvényünk alkalmával vagy a megrendezett IKON napok valamelyikén; esetleg az IKON Csoport egyik vagy másik tagjának kiállításán.
Nonprofit, tehát nem nyereségérdekelt egyesület vagyunk. A közhasznú tevékenységet (közhasznú rendezvények, közművelődés) is folytató IKON csoport az életkora és egyéb feltételek fennállása alapján jogosult az adózók ilyen irányú rendelkezése alapján a személyi jövedelemadójuk 1%-ának fogadására (mely nem azonos az egyházak részére rendelkezhető másik 1 %-kal).
Az alapvetően vizuális művészetekkel foglalkozó csoport fontos feladatának tekinti azt is, hogy a különböző művészeti és szellemi tevékenységi ágak kapcsolódásával átjárja az eltérő műfajú területeket és nem csak a magunk számára, hanem a lehetőleg minél szélesebb – a gyerekkorúaktól az idősebbekig terjedő – "közönség" felé is feltárja és közvetítse azt.
A korábbi években több ízben megrendezett, nagy érdeklődésre számot tartó, sikeres IKON-napot az idén is megrendezzük. Kérjük, segítsen bennünket ebben.
Kérjük, hogy amennyiben már ismer bennünket, vagy nem ismer, de hallott rólunk, vagy nem hallott, de támogatólag egyet tud érteni a céljainkkal, úgy fontolja meg, hogy személyi jövedelemadójának 1%-áról egyesületünk javára rendelkezzék.
Köszönjük a türelmét és külön köszönjük, ha adójának 1%-át nekünk szánja. Nem méltatlanul fogjuk fölhasználni azt.

Pontos nevünk és adószámunk, mely a rendelkezéshez szükséges:

IKON Csoport Szentendrei Szépművészeti Egyesület

adószámunk:
18708363-1-13

Hálásan köszönjük a tavalyi években részünkre juttatott adószázalékot!

Tisztelettel:
Ries Zoltán
az IKON Csoport elnöke

 

Szentendre, 2017. május 4.